Kontakty

Ing. Zbyšek Kaleta
E-mail: z.kaleta@yahoo.com

Jak mohu tento projekt podpořit?
1. modlitbou
2. aktivním zapojením sboru, skupinky
3. finančně, darem na podúčet Evangelizačního centra M.I.S.E.
číslo účtu: 2400195184/2010, variabilní symbol 9000