ProChrist 2017

Evangelizace pre Teba jsou nabídkou pro sbory a křesťanské skupinky pozvat nevěřící anebo hledající přátele, sousedy, příbuzné a známé k poslechu Evangelia. V našem případě se jedná o pět evangelizačních večerů, kdy bude jasně, zřetelně a pro dnešního člověka srozumitelně, sdělována zvěst evangelia.

Akce se uskuteční ve dnech od 26. do 30. dubna 2017. Přenos evangelizace bude zajišťován ze slovenského Liptovského Hrádku.

Daleko podstatnější však je, aby se epicentrum akce přesunulo k nám do sborů, farností a třeba i obýváků. Sloužit budou (hlavně) křesťané ze Slovenska, ale i od nás z Česka. Evangelisty budou známí slovenští a slezští pastoři, schopni správně a efektivně komunikovat Dobrou zvěst lidem z necírkevního prostředí. Z naší SCEAV zvěstí Božího slova poslouží pastor Michal Klus a pastor Jiří Chodura. Po dva večery bude sloužit naše slezská hudební skupina.